Η γερμανική Scope Ratings, η οποία πρόσφατα αναγνωρίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως νέο εξωτερικό ίδρυμα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, για τους σκοπούς του Πλαισίου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης του Ευρωσυστήματος, επισημαίνει ότι η Ελλάδα θα αποδειχθεί πιθανώς πιο ανθεκτική από την Ιταλία σε αυτό το σενάριο υψηλότερου πληθωρισμού

«Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες υψηλότερου πληθωρισμού έχουν βοηθήσει την ταχεία μείωση του χρέους της Ελλάδας, γεγονός που στήριξε την απόφαση να αναβαθμίσουμε το κράτος σε επενδυτική βαθμίδα. Ο υψηλός πληθωρισμός μειώνει το υψηλό απόθεμα χρέους της Ελλάδας, ενώ τα υψηλότερα επιτόκια μετακυλίονται στη δομή του χρέους της Ελλάδας με χαμηλό επιτόκιο, πιο αργά από ό,τι για τα ομότιμα κράτη μετά από μια δεκαετία αναδιάρθρωσης του χρέους. 

Τα πρωτογενή πλεονάσματα της Ελλάδας διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή της με την επικείμενη επαναφορά των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ και, συνεπώς, τη συνέχιση της επιλεξιμότητας για διευκολύνσεις του Ευρωσυστήματος». Δεν αναμένουμε», λέει ο γερμανικός οίκος, «ότι η επενδυτική βαθμίδα της Ελλάδας θα τεθεί σε κίνδυνο ακόμη και σε ένα δυσμενές σενάριο στασιμοπληθωρισμού». Η Scope προβλέπει, επίσης, ότι οποιαδήποτε διαταραχή των αγορών πετρελαίου και εμπορευμάτων θα πρόσθετε πίεση στις διεθνείς αγορές.