Σήμερα γάμος γίνεται στου Χάμπτον περιβόλι

φωτογραφία αρθρογράφου
Γιούλα Κουγιά