Μακριά από το τιμόνι όσοι οδηγοί βάζουν ζωές σε κίνδυνο

φωτογραφία αρθρογράφου
Γιάννης Παπαγιάννης