Ελλάδα-Τουρκία: «σύμφωνο φιλίας» με το βλέμμα στο μέλλον

φωτογραφία αρθρογράφου
Georghy Zhukov