Η αδιαφορία ως επίσημη αντίδραση

φωτογραφία αρθρογράφου
Μάνος Βουλαρίνος