Στην Πύλα, στη νεκρή ζώνη, στο μικτό χωριό όπου ζούσαν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, οι Τούρκοι επιμένουν στις προκλήσεις αγνοώντας τις προειδοποιήσεις της διεθνούς κοινότητας.

Τελευταία πρόκληση, οι Τουρκοκύπριοι με βοήθεια από τον τουρκικό κατοχικό στρατό άρχισαν να κατασκευάζουν στην περιοχή σπίτια όμοια με στρατιωτικά φυλάκια. Έτσι, όπως παρατηρούν τα Ηνωμένα Έθνη, με προδιαγραφές στρατιωτικού φυλακίου έχει ανεγερθεί οικία εντός οικιστικής ζώνης στην Πύλα.

Η οικία, που ανήκει σε πρόσωπο τουρκοκυπριακής καταγωγής, έχει ψηλό περιτείχισμα και φέρει πολεμίστρες, με τη γενικότερη εικόνα να παραπέμπει σε στρατιωτικό φυλάκιο. Η οικία έχει ανεγερθεί σχετικά πρόσφατα και η διαμόρφωση στην οροφή του οικοδομήματος δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή από κάποιον περαστικό. Μια ζωή τα ίδια στην Κύπρο.