Ευρείας κλίμακας δημοσκοπική έρευνα και με μεγάλο δείγμα ερωτώμενων πραγματοποίησε η OPINION POLL  στα νησιά του νοτίου Αιγαίου με αντικείμενο το περιβάλλον και τα απορρίμματα, η οποία έγινε για λογαριασμό συνεργαζόμενου φορέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Μεταξύ των ερωτήσεων των ερευνητών  ήταν σε ποιο ο βαθμό κρίνουν οι ερωτώμενοι ότι επιβαρύνεται το περιβάλλον στο νησί τους, ποιο θεωρούν το σοβαρότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα, πως βαθμολογούν τη διαχείριση των απορριμμάτων από πλευράς του οικείου Δήμου τους, ποια η γνώμη τους για τη διαχείριση των απορριμμάτων από ιδιώτες, πως βαθμολογούν την ανακύκλωση στο νησί τους, ποια η γνώμη τους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα τις ανεμογεννήτριες, αλλά πως κρίνουν την προετοιμασία και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πλευράς τοπικών αρχών στο νησί που μένουν.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που παρουσίασε στην συνέλευση της Π.Ε.Δ την Παρασκευή 11/11 ο Ζαχαρίας Ζούπης
Διευθυντής Ερευνών της OPINION POLL , προφανώς θα φανούν χρήσιμα και θα αποτελέσουν εργαλεία στη διάθεση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας:

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ