Στο 96,35% των προϊόντων στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» οι τιμές παραμένουν σταθερές ή μειώνονται την 36η εβδομάδα εφαρμογής του, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Πιο αναλυτικά, κατά την 36η εβδομάδα εφαρμογής του «Καλαθιού του Νοικοκυριού», από τα 1206 προϊόντα:

- 44 προϊόντα (3,65%) παρουσίασαν αύξηση,

- 42 (3,48%) παρουσίασαν μείωση και

- 1120 (92,87%) παρέμειναν σταθερά.

Σημειώνεται ότι το «Καλάθι του νοικοκυριού» θα συνεχιστεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Παράλληλα, θα επεκταθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 το μέτρο του μέγιστου περιθωρίου κέρδους για τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται βασικά καταναλωτικά προϊόντα και καύσιμα προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας εις βάρος των καταναλωτών.

Αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα καταγράφεται  το κόστος του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» ανά σούπερ μάρκετ και η μεταβολή του από την 35η στην 36η εβδομάδα.

36.jpg