Αναρτήθηκαν στο site της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) τα αριθμητικά στοιχεία για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές 2023 – Στατιστικά στοιχεία Β΄ Κυριακής και συγκεντρωτικά.

Δείτε εδώ την έκδοση