Η ελληνική οικονομία πήρε σήμερα, Παρασκευή, για δεύτερη φορά την επενδυτική βαθμίδα και μάλιστα από διεθνή οίκο αξιολόγησης Standard & Poor's. Παράλληλα αναβαθμίστηκε από από BB+ με θετική προοπτική σε BBB- με σταθερή προοπτική.

Ο πρώτος οίκος που αντέμειψε την καλή πορεία που έχει διανύσει μέχρι τώρα η ελληνική οικονομία με την απόδοση της επενδυτικής βαθμίδας ήταν η DBRS, ενώ αναμένεται ακόμα η αξιολόγηση της Fitch την 1η Δεκεμβρίου.

Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για τις επενδύσεις 

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας αναμένεται να προσδώσει κύρος στην ελληνική οικονομία μετά από αρκετά χρόνια, με τα σημαντικότερα οφέλη να είναι:

Αύξηση της ελκυστικότητας της Ελλάδας για τους διεθνείς επενδυτές, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των εισροών κεφαλαίων και στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μείωση του κόστους δανεισμού της χώρας, γεγονός που θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση των δημόσιων επενδύσεων και των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα.

Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη και για τα ομόλογα 

Η αναβάθμιση από τη Standard and Poor's αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην ελληνική αγορά ομολόγων, καθώς θα ανοίξει την πρόσβαση της χώρας σε ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών.

Πολλά funds επενδύουν μόνο σε ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας. Αυτό σημαίνει ότι μόλις η Ελλάδα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα κ από έναν ακόμη μεγάλο διεθνή οίκο αξιολόγησης, θα μπορέσει να προσελκύσει νέες εισροές κεφαλαίων από αυτά τα funds.

Αυτό το γεγονός αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων. Οι αποδόσεις των ομολόγων αντικατοπτρίζουν το ρίσκο που αναλαμβάνουν οι επενδυτές. Όσο υψηλότερο είναι το ρίσκο, τόσο υψηλότερη είναι η απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές. Η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα θα μειώσει το ρίσκο που αντιπροσωπεύουν τα ελληνικά ομόλογα, με αποτέλεσμα να μειωθούν και οι αποδόσεις τους.

Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 0,5-1% μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Αυτό θα μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, καθώς θα μειώσει το κόστος δανεισμού της χώρας.