Εγκρίθηκε από το Enterprise Greece η στρατηγική επένδυση της Ravago Hellas στο Λαύριο.

Η επένδυση, ύψους 72 εκατ. ευρώ, έχει στόχο την επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής διογκώσιμης πολυστερίνης που βρίσκονται στο Λαύριο της Αττικής.

Η Ravago Hellas στοχεύει σε δύο νέες επενδύσεις και τρία συμπληρωματικά έργα. Η πρώτη επένδυση αφορά την «ανάπτυξη νέας μονάδας παραγωγής μονωτικών υλικών σε πρωτογενή μορφή» και η δεύτερη την «αντικατάσταση του συστήματος αυτόματης ρύθμισης διεργασιών MOD5 (σύστημα process automation) της μονάδας παραγωγής πολυστυρενίου και αύξηση της παραγωγικότητας αυτής».