Δεύτερη στον κόσμο –μετά την Ισπανία– ως προς το δυναμικό παραγωγής ρεύματος από φωτοβολταϊκά κατατάσσεται η Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Oι επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής, αλλά και στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής οδηγούν σε αυξανόμενη διείσδυση της πράσινης ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της χώρας – ενδεικτικά το 2022 ο ΔΕΔΔΗΕ τετραπλασίασε την ισχύ των ΑΠΕ που ενεργοποιήθηκαν στο δίκτυο διανομής σε σχέση με το 2019.

Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού, η διείσδυση των φωτοβολταϊκών στο τέλος του 2022 ήταν 17,5% στην Ελλάδα και 19,1% στην Ισπανία. Συγκριτικά ο μέσος όρος της Ε.Ε. ήταν 8,7 % και ο διεθνής μέσος όρος 6,2%.