Πολλή κουβέντα γίνεται σχετικά με το εάν με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια «παραβιάζεται» το Σύνταγμα.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Οι διατάξεις δεν είναι σε καμία περίπτωση στατικές, και επιβάλλεται να ερμηνεύονται δυναμικά, ώστε το Σύνταγμα να προσαρμόζεται στις σύγχρονες μεταβαλλόμενες οικονομικές, κοινωνικές, τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις, δηλαδή να προσαρμόζεται το νόημα των διατάξεων στις νέες συνθήκες. Η δυναμική τους, άλλωστε, πραγματοποιείται μέσω της ιστορικο-εξελικτικής και τελολογικής ερμηνείας τους, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στην εθνική, αλλά και στην ενωσιακή έννομη τάξη.

Ως προς την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που χορηγούνται στην Ελλάδα υπό το καθεστώς franchise, το ΣτΕ με τις αποφάσεις του έχει αναγνωρίσει την επαγγελματική ισοδυναμία τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι χορηγούνται από αρχές κρατών-μελών, ορισθείσες ως αρμόδιες από τη νομοθεσία του οικείου κράτους-μέλους, που πιστοποιούν πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών. Ετσι, το ΣτΕ έχει δεχθεί ότι, υπό το πρίσμα του ενωσιακού δικαίου, η ως άνω αναγνώριση δεν αντίκειται στο άρθρο 16 παρ. 5 και 8 του Συντάγματος, μεταβάλλοντας παλαιότερη απόλυτη ερμηνεία των άνω συνταγματικών διατάξεων.

Ως εκ τούτου, το Σύνταγμα, αναντίρρητα, αποτελεί ένα ζωντανό κείμενο, το οποίο εξελίσσεται διαρκώς και πρέπει να ερμηνεύεται δυναμικά, ιδίως εντός του πλαισίου του δικαίου της ΕΕ. Είναι βέβαιο ότι και οι υπό ψήφιση διατάξεις θα υποβληθούν στη βάσανο του ελέγχου από το ΣτΕ. Οπότε ας μη βιάζονται κάποιοι να βγάλουν «πορίσματα αντισυνταγματικότητας»...