Φιλελεύθερος πραγματισμός

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης