Προς αύξηση της τιμής των διοδίων φαίνεται πως προχωρούν τον επόμενο μήνα, Σεπτέμβρη, οι Παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων, προκαλώντας, μάλιστα, την ενόχληση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, Τρίτη, «το Δημόσιο θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που έχει για να επιτύχει την αναστολή των μονομερών ενεργειών των εταιρειών». 

Επίσης, επισημαίνει πως οι Παραχωρησιούχοι έκαναν γνωστή την απόφασή τους να προβούν σε αυτήν την ενέργεια με επιστολή τους στις 28 Ιουλίου, «επικαλούμενοι τις συναντήσεις που τους "παραχώρησε" ο Γενικός Διευθυντής, που όμως δεν συμμετείχε σε αυτές, και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιδεικνύοντας αναξιοπιστία». Μάλιστα, προσθέτει: «Προχώρησαν δε, μεταγενέστερα, σε δημοσιοποίηση της σχετικής πρόθεσης».

Τι είχε προηγηθεί

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο εξηγεί πως νωρίτερα, στις 3 Ιουλίου, είχε προηγηθεί αίτημα των Παραχωρησιούχων για συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Διευθυντή του υπουργείου. Το συγκεκριμένο αίτημα είχε γίνει «με επιστολή τους προς τη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών, με κοινοποίηση στο Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, τη Γενική Γραμματεία Υποδομών και τη Διεύθυνση Δ17 του υπουργείου, συνάντηση εργασίας με τον γενικό διευθυντή με αντικείμενο την αναπροσαρμογή διοδίων τελών για το έτος 2023, στη βάση του υφιστάμενου πλαισίου των συμβάσεων παραχώρησης».

Στη συνέχεια, συμπληρώνει: «Εξαιτίας της σημασίας του ζητήματος, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών συναντήθηκαν, στις 18 Ιουλίου 2023 και στις 24 Ιουλίου 2023, με τους κ.κ. Δημήτριο Γκατσώνη, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ", Παναγιώτη Παπανικόλα, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ", Γεώργιο Συριανό, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας "ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ" και Ροδιανό Αντωνακόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας "ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ" / "ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ"».

Ωστόσο, τονίζει ότι «η βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ήταν η εξεύρεση μιας ρεαλιστικής λύσης, χωρίς την επιβάρυνση του πολίτη για το 2023. Προς αυτή την κατεύθυνση συζητήθηκαν εναλλακτικά σενάρια». Στο τέλος της ανακοίνωσης το υπουργείο δηλώνει χαρακτηριστικά πως «το Δημόσιο θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που έχει για να επιτύχει την αναστολή των μονομερών ενεργειών των εταιρειών».

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Οι Παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων ζήτησαν, στις 3 Ιουλίου 2023, με επιστολή τους προς την Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών, με κοινοποίηση στο Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, τη Γενική Γραμματεία Υποδομών και τη Διεύθυνση Δ17 του υπουργείου, συνάντηση εργασίας με τον γενικό διευθυντή με αντικείμενο την αναπροσαρμογή διοδίων τελών για το έτος 2023, στη βάση του υφιστάμενου πλαισίου των συμβάσεων παραχώρησης.

Εξαιτίας της σημασίας του ζητήματος, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, συναντήθηκαν, στις 18 Ιουλίου 2023 και στις 24 Ιουλίου 2023, με τους κ.κ. Δημήτριο Γκατσώνη, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ», Παναγιώτη Παπανικόλα, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», Γεώργιο Συριανό, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας «ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ» και Ροδιανό Αντωνακόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» / «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ».

Η βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ήταν η εξεύρεση μιας ρεαλιστικής λύσης, χωρίς την επιβάρυνση του πολίτη για το 2023. Προς αυτή την κατεύθυνση συζητήθηκαν εναλλακτικά σενάρια.

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι οι Παραχωρησιούχοι, με επιστολή τους στις 28 Ιουλίου 2023, απευθυνόμενοι και πάλι στον γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, επικαλούμενοι τις συναντήσεις που τους «παραχώρησε» ο γενικός διευθυντής, που όμως δεν συμμετείχε σε αυτές, και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αποφάσισαν, επιδεικνύοντας αναξιοπιστία, να προβούν σε σημαντική αύξηση των διοδίων από τον επόμενο μήνα. Προχώρησαν δε, μεταγενέστερα, σε δημοσιοποίηση της σχετικής πρόθεσης.

Το Δημόσιο θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που έχει για να επιτύχει την αναστολή των μονομερών ενεργειών των εταιρειών.