Μεταξύ των σημαντικών παραμέτρων της νέας σύμβασης για την Αττική Οδό ήταν το «κλείδωμα» του αντιτίμου των διοδίων στα 2,5 ευρώ (από 2,8 ευρώ που είναι σήμερα). Δίνεται όμως και η δυνατότητα στον ανάδοχο να αιτηθεί αναθεώρηση προς τα πάνω μετά το πέρας των πρώτων πέντε ετών της σύμβασης. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υπάρξει σαφής και αναλυτική αιτιολόγηση με κυκλοφοριακές μελέτες και άλλα δεδομένα που οφείλει να προσκομίσει ο ανάδοχος για να τεκμηριώσει τη μείωση της κυκλοφορίας και των εσόδων, ώστε να εξασφαλίσει την αύξηση του αντιτίμου.