Οι πρώτες γκρίνιες µεταξύ των µελών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησαν και έχουν σχέση µε τις πολύ υψηλές κρατήσεις που γίνονται από τη βουλευτική αποζηµίωση υπέρ του κόµµατος.

Η αλήθεια είναι πως, αν εξαιρεθεί το ΚΚΕ, όπου όλοι οι βουλευτές παραχωρούν την αποζηµίωση στο κόµµα και µισθοδοτούνται από αυτό, οι βουλευτές των άλλων κοµµάτων πληρώνουν σε αυτά πολύ λιγότερα χρήµατα κάθε µήνα από όσα οι συνάδελφοί τους στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, ∆ιονύσης Καλαµατιανός, μαζεύει παράπονα.