Την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού στη μεταποίηση, μέσω της δυνατότητας ένταξης των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό της χώρας, συζήτησαν οι εκπρόσωποι του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρη Καιρίδη

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το επιμελητήριο αναζητούν και θα επιδιώξουν τη καλύτερη συνεργασία, για την ένταξη και την ενσωμάτωση των αιτούντων άσυλο. Το όφελος της κοινής δράσης, θα είναι διπλό, τόσο για τους εντασσόμενους μετανάστες, όσο και για τις ελληνικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της κινητικότητας και της κάλυψης αναγκών της αγοράς εργασίας, σε τομείς με αυξημένη ζήτηση και χαμηλή προσφορά εργατικού δυναμικού, με προϋπόθεση ασφαλώς, την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης απόφασης ασύλου του συμμετέχοντος.  

Υπενθυμίζεται ότι το Σχέδιο Προγράμματος, Ένταξης Μεταναστών στο Εργατικό Δυναμικό, έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα και υποστηρίζεται από εθνικούς εταίρους μεταποιητικών και βιοτεχνικών κλάδων όπως τα βιοτεχνικά επιμελητήρια,  οι τοπικές ομοσπονδίες βιοτεχνών και άλλοι κλαδικοί φορείς μεταποίησης, με ανάγκες στην αγορά εργασίας. 

Η συζήτηση και η συνεργασία μεταξύ του υπουργού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, είχε ουσιαστικό παραγωγικό αποτέλεσμα και οι δύο πλευρές δήλωσαν την πρόθεσή τους για τον στρατηγικό σχεδιασμό κάλυψης των θέσεων εργασίας, με εκπαίδευση, επιμόρφωση, εξειδίκευση και πρακτική των μεταναστριών και μεταναστών, των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας. 

Οι άξονες της στρατηγικής, θα βασιστούν στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και προσφύγων που είναι: Μέσω των δράσεων και προγραμμάτων ενταξιακού χαρακτήρα, να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των μεταναστών σε όλες τις πτυχές της συλλογικής ζωής των τοπικών κοινωνιών, η πρόσβασή τους χωρίς διακρίσεις σε βασικά δικαιώματα και αγαθά, η καταπολέμηση ρατσιστικών στάσεων και συμπεριφορών, καθώς και η ενσωμάτωση της μεταναστευτικής οπτικής, σε όλες τις επιμέρους δημόσιες, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.