Η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι γενικά εναντίον της μετανάστευσης όπως είναι η άκρα δεξιά αλλά υπέρ της οργάνωσής της, επισήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Καιρίδης στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. 

«Δεν θέλουμε ανοιχτά σύνορα, είμαστε υπέρ μίας μέσης λύσης, μίας οργανωμένης μετανάστευσης» είπε και ανέλυσε τη στρατηγική να δοθεί η δυνατότητα νόμιμης εργασίας σε παράτυπους μετανάστες. 

Όπως εξήγησε, αυτή η πρωτοβουλία δεν λύνει το πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων. «Θέλουμε να συνεχίσουμε την άψογη συνεργασία μας με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για να καλύψουμε τις ανάγκες για εργαζομένους» συμπλήρωσε και πρόσθεσε ότι «πρέπει να σκεφτούμε αντισυμβατικά και να δώσουμε λειτουργικές λύσεις στο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης».