«Οι πέντε χώρες του ευρωπαϊκού νότου απαιτούν και δικαιούνται της ευρύτερης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και στήριξης» επισήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες της υπουργικής Συνόδου της Ομάδας MED5 (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος και Μάλτα), η οποία πραγματοποιήθηκε, στις 19 και 20 Απριλίου, στα Κανάρια Νησιά.  

Βασικό αντικείμενο της Συνόδου ήταν η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, η χρηματοδότηση της εφαρμογής του και η εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης. Οι υπουργοί των MED5 συμφώνησαν στη σημασία της χρηματοδότησης κατά προτεραιότητα των χωρών τους, δεδομένου ότι αυτές δέχονται τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση. Επιπρόσθετα, υπογραμμίσθηκε η σημασία της ισορροπίας μεταξύ της αλληλεγγύης και της ευθύνης και κατά την εφαρμογή του νέου Συμφώνου. 

Σε δήλωσή του αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου, ο κ. Καιρίδης τόνισε ότι «παρά το γεγονός ότι οι MED5 αποτελούνται από μόνο πέντε κράτη-μέλη της ΕΕ, ο ρόλος και η συμβολή τους στην επίτευξη της συμφωνίας για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ ήταν πολύ μεγάλος, και το ίδιο συμβαίνει και τώρα κατά τη διαδικασία εφαρμογής του. Η μεταναστευτική πρόκληση επηρεάζει καθοριστικά την πολιτική στην Ευρώπη σήμερα και οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αποτελεσματική διαχείρισή της. Γι’ αυτό οι πέντε χώρες του ευρωπαϊκού νότου απαιτούν και δικαιούνται της ευρύτερης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και στήριξης». 

«Σήμερα, η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση μιας κοινής, και, γι’ αυτό, πιο αποτελεσματικής, ευρωπαϊκής πολιτικής, που βασίζεται στην αυστηρή προστασία των συνόρων, τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης, την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και την προώθηση νόμιμων εναλλακτικών λελογισμένης μετανάστευσης, με όρους και κανόνες», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.