«Να περιοριστεί ο κίνδυνος ακόμη μεγαλύτερων ροών από τον Λίβανο προς την ΕΕ» τονίζουν οι οκτώ χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων Ελλάδα και Κύπρος, που έλαβαν μέρος στη Σύνοδο για το μεταναστευτικό, που διεξήχθη στην Λευκωσία. 

Ειδικότερα, την αμοιβαία δέσμευσή τους για ενίσχυση των προσπαθειών αντιμετώπισης των προκλήσεων που απορρέουν από την παράτυπη μετανάστευση, εξέφρασαν σήμερα οκτώ κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διάρκεια υπουργικής συνόδου για το Μεταναστευτικό η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, σύμφωνα με το Ertnews.gr.

Σε κοινή τους δήλωση οι ΥΠΕΞ των κρατών που μετείχαν, δηλαδή της Κύπρου, της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δανίας, της Ιταλίας, της Μάλτας και της Πολωνίας, αφού επισημαίνουν ότι η Σύνοδος αποτέλεσε σημαντικό βήμα σε σχέση με την επαναξιολόγηση της κατάστασης στη Συρία και τον χειρισμό των μεταναστευτικών ροών από τη χώρα, τονίζουν ότι συμφώνησαν σε σειρά από σημεία «ως μέρος μιας ρεαλιστικής και βιώσιμης προσέγγισης για την εξωτερική διάσταση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην Συρία και τη συνολική δυναμική».

Η κατάσταση στη Συρία έχει αλλάξει

«Είναι αδιαμφισβήτητο πως, όταν ξέσπασε ο πόλεμος το 2011 και τα επόμενα χρόνια σκληρών στρατιωτικών ενεργειών, δικαιωματικά παραχωρείτο στον συριακό πληθυσμό που διέφυγε στο εξωτερικό διεθνής προστασία, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Ωστόσο, έκτοτε πολλές συνθήκες έχουν αλλάξει και, 13 χρόνια μετά, ενώ αναγνωρίζεται πως δεν έχει επιτευχθεί πλήρης πολιτική σταθερότητα, η κατάσταση στην Συρία έχει εξελιχθεί σημαντικά», αναφέρεται στο ανακοινωθέν.

Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη συμφώνησαν στην ανάγκη επαναξιολόγησης της κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις δυναμικές που αναπτύσσονται εντός και γύρω από την Συρία, με στόχο να διερευνηθεί μια προσαρμοσμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει πιο αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης του θέματος, στη βάση των σχετικών Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Απριλίου, που επαναβεβαιώνουν την ανάγκη να επιτευχθούν συνθήκες για ασφαλείς, εθελοντικές και αξιοπρεπείς επιστροφές Σύρων προσφύγων, όπως ορίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Παράλληλα τα οκτώ κράτη – μέλη δηλώνουν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να εργάζονται με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Η Σύνοδος επαναβεβαίωσε την ανάγκη να ενταθούν οι κοινές προσπάθειες σε σχέση με την εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού και να προσδιοριστούν και να επιδιωχθούν ρεαλιστικές δράσεις, σε συνέχεια των Συμπερασμάτων της Έκτακτης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 2023. Προσθέτει ότι οι πρόσφατες περιφερειακές γεωπολιτικές εξελίξεις αποτελούν έναν επιπλέον λόγο για την εξεύρεση εποικοδομητικών τρόπων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Ο κίνδυνος από Λίβανο

«Αναγνωρίζουμε το βάρος που επωμίζονται φίλες τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν δεχθεί έναν μεγάλο αριθμό εκτοπισθέντων λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, καθώς και τον σημαντικό ρόλο τους ως το τελευταίο προπύργιο πριν την παράτυπη άφιξη των μεταναστών στην Ένωση», αναφέρεται. «Πιστεύουμε ακράδαντα», προστίθεται στο ανακοινωθέν, «ότι η υφιστάμενη συνεργασία και η δημιουργία δυνατοτήτων με τον Λίβανο πρέπει να συνεχιστεί και η στήριξη της ΕΕ πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ακόμη μεγαλύτερων ροών από τον Λίβανο προς την ΕΕ».