Οι μεγάλοι τζίροι που πραγματοποιούσε και τα κέρδη των 600.000 ευρώ, την περίοδο 2019-2021, χτύπησαν συναγερμό στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτά που ελέγχονται είναι κερδισμένα δελτία και αφορούν εφοπλιστή, ο οποίος εξειδικεύεται στις ναυτιλιακές συμβάσεις και τυγχάνει και παράγοντας του μπάσκετ.

Η Αρχή έχει ήδη με έγγραφό της ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ζητώντας να κάνει ενδελεχή έλεγχο. Επιπρόσθετα ζητήθηκε από την ΑΑΔΕ φορολογικός έλεγχος στις δηλώσεις, προκειμένου να προσκομιστούν τα κερδισμένα δελτία, αλλά και οι βεβαιώσεις κερδών, ενώ ενημερώθηκαν η Οικονομική Αστυνομία και το ΣΔΟΕ.