«Όρια και μέτρο» στις επίμονες ενοχλητικές κλήσεις των εισπρακτικών εταιρειών έρχονται να βάλουν οι προβλέψεις του νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, σε μία προσπάθεια να μπει πλαίσιο στον άναρχο τρόπο λειτουργίας τους και στις μεθόδους που ακολουθούν ώστε να εισπράτουν χρεή.

Μεταξύ άλλων προβλέπει:

– Καλύτερη οριοθέτηση επικοινωνίας δικηγορικών γραφείων (που λειτουργούν ως εισπρακτικές) με τους οφειλέτες.

– Επικοινωνία μόνο μία φορά ανά δύο ημέρες, κατά τις εργάσιμες ημέρες (9:00 – 20:00).

– Τα τηλεφωνήματα στο χώρο εργασίας απαγορεύονται.

Ταυτόχρονα καθορίζει τον ρόλο των δικηγορικών εισπρακτικών εταιρειών, που είναι:

– Να ενημερώνουν τους οφειλέτες για τα χρέη.

– Να διαπραγματεύονται μαζί τους για τους όρους αποπληρωμής (κατ΄εντολή των πιστωτικών ιδρυμάτων).

Ποιες είναι οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβαση των υποχρεώσεων τους:

– Πρόστιμο από 5.000€ έως 500.000€ (*διπλασιασμός σε περίπτωση υποτροπής)

– Ο οφειλέτης μπορεί να στραφεί κατά της εισπρακτικής σε περίπτωση απειλής ή εκβίασης ή εξύβρισης

Απαγορεύονται οι κάτωθι πρακτικές των εισπρακτικών:

– Η άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης ότι τάχα διακινδυνεύουν τα περιουσιακά στοιχεία ή η ζωή του οφειλέτη ή των οικείων του

– Δεν επιτρέπονται πράξεις, οι οποίες ασκούνται μόνο από δικηγόρους (π.χ έγγραφα πλειστηριασμού)