Επίσημη επίσκεψη στη Φινλανδία θα πραγματοποιήσει αύριο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Στις συναντήσεις με τον υπουργό Άμυνας της Φινλανδίας, Antti Häkkänen και τον πρόεδρο της επιτροπής Άμυνας του κοινοβουλίου Jukka Kopra θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας και θα λάβει χώρα ενημέρωση για το φινλανδικό μοντέλο στρατιωτικής θητείας, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ποιο είναι το «φινλανδικό μοντέλο» στρατιωτικής θητείας

Πρόκειται στη βάση του για ένα μοντέλο κλιμακωτής θητείας με βάση την ουσία της εκπαίδευσης του στρατεύσιμου, ενώ προβλέπεται και επανεκπαίδευση.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Φινλανδίας, κάθε Φινλανδός πολίτης είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει στην εθνική άμυνα. Κάθε άνδρας ηλικίας 18-60 ετών είναι υπόχρεος στρατιωτικής θητείας, οι δε γυναίκες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση.

Ο φινλανδικός στρατός

Ανάλογα με την εκπαίδευση, η στρατιωτική θητεία διαρκεί 165, 255 ή 347 ημέρες. Οι απλοί στρατεύσιμοι υπηρετούν για 165 ημέρες. Όσοι ολοκληρώνουν άοπλη υπηρεσία υπηρετούν για 255 ημέρες. Οι στρατεύσιμοι που εκπαιδεύονται για να γίνουν αξιωματικοί, υπαξιωματικοί υπηρετούν για 347 ημέρες. Τέλος, η μη στρατιωτική (πολιτική) θητεία διαρκεί 347 ημέρες.

Μετά το πέρας της στρατιωτικής θητείας, οι αποστρατευθέντες καθίστανται έφεδροι.

Οι απλοί στρατιώτες παραμένουν στην εφεδρεία έως ότου γίνουν 50 ετών και υπόκεινται σε επανεκπαίδευση διάρκειας 80 ή 150 ημερών επανεκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην εφεδρεία.

Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί παραμένουν στην εφεδρεία μέχρις ότου συμπληρώσουν τα 60 τους χρόνια, διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει να λάβουν -το μέγιστο- 200 ημέρες επανεκπαίδευσης.