Το νέο τοπίο στην αγορά ενέργειας που θα φέρει το τέλος των οριζόντιων επιδοτήσεων στο ρεύμα στα τέλη του έτους μελετά η κυβέρνηση, με στόχο η επιστροφή στην κανονικότητα να μην ενεργοποιήσει αυξήσεις που δεν θα μπορούν να πληρώσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η άσκηση της νέας τιμολογιακής πολιτικής έχει επικεντρωθεί στους ευάλωτους καταναλωτές με εισοδηματικά κυρίως κριτήρια, αλλά και στους ενεργειακά ευάλωτους. Οσους δηλαδή καταναλώνουν μεγάλο κομμάτι από το εισόδημά τους για να θερμανθούν και οι οποίοι πιέζονται ακόμη και αν διαθέτουν ένα μέσο εισόδημα, κάτι που μεταφράζεται σε διεύρυνση των κριτηρίων με τη δημιουργία ενός πιο «λαϊκού» τιμολογίου.