Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) προχωράει σε μια σημαντική αναδιάρθρωση προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των συμβατικών και υβριδικών απειλών της σύγχρονης εποχής.

Το νέο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 17/2024) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τέθηκε σε ισχύ στις 4 Απριλίου2024, προβλέπει σημαντικές οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές, με το νέο Π.Δ. επέρχεται η πλήρης αναδιάρθρωση της ΕΥΠ στη βάση του ν. 5002/2022, με τον οποίο εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και τέθηκαν ιδιαίτερες θεσμικές εγγυήσεις, ενώ παράλληλα τέθηκαν και οι βάσεις για την αναδιοργάνωση της ΕΥΠ.

Οι αλλαγές στοχεύουν στη βελτίωση της επιχειρησιακής της ικανότητας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη νέων εσωτερικών δομών και την εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών, με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών στον τομέα της Εθνικής Ασφάλειας.

Οι κύριοι πυλώνες της νέας δομής μπορούν να συνοψιστούν στους εξής:

-Στην Ενίσχυση Επιχειρησιακών και Αναλυτικών Δυνατοτήτων

-Διοικητική Αναδιάρθρωση - Εκπαίδευση

-Λογοδοσία και εξωστρέφεια