Με πέντε πόντους χιόνι στη Μεσογείων κλείνουν οι δρόμοι. Με πέντε σταγόνες βροχής πλημμυρίζουν οι λεωφόροι της συμφοράς και της καθημερινής ταλαιπωρίας για χιλιάδες οδηγούς. Έχουμε φωτιές, άφαντος ο περιφερειάρχης της… καρδιάς μας. Ή, μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, την ώρα που η πύρινη λαίλαπα καίει (και) περιοχές της Αττικής, η περιφέρεια του Γιώργου Πατούλη έκανε το εξής καταπληκτικό:

«Έχοντας υπόψη τη με αριθ. 1200/2023 (ΑΔΑ: 96ΔΠ7Λ7-ΚΔΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ’ αρ. 3/2023 Διακήρυξης, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, άνω των ορίων, ανοικτό Διαγωνισμό για τη ‘‘μίσθωση μηχανημάτων έργου και οχημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2023 και 2024 στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής’’ (CPV: 75250000-3, 75251120-7), συνολικού προϋπολογισμού 11.221.888,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως περιγράφονται στα Παραρτήματα της Διακήρυξης 3/2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά Τμήμα, βάσει της τιμής, σε ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι η 15/07/2023 και ώρα 23:59. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 20/07/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:15».

Δηλαδή, αποφάσισαν οι αθεόφοβοι εκεί στην περιφέρεια του Γ. Πατούλη ότι ο ενδεδειγμένος χρόνος για να μισθώσουν μηχανήματα για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου είναι μέσα στο κατακαλόκαιρο που καίγεται ο τόπος και ουχί ο χειμώνας για παράδειγμα.

Λένε πολλοί πως δεν είναι καλός περιφερειάρχης ο Πατούλης, ενώ κάποιοι άλλοι τον «αποθεώνουν» όταν τον συγκρίνουν με τη Δούρου, που –μεταξύ μας– δεν είναι και το καλύτερο μέτρο σύγκρισης. Σε κάθε περίπτωση, ο Πατούλης είναι εδώ με τα έργα του και κυρίως τα μη έργα του. Συμπέρασμα: μετά την απομάκρυνση από το (εκλογικό) ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.

Υγ.: Η Περιφέρεια Αττικής εξέδωσε χθες ανακοίνωση με την οποία απαντά στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για την επίμαχη διακήρυξη, από την οποία ωστόσο… απουσιάζει η απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα: γιατί έγινε τώρα;

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση της Περιφέρειας