Η Κατερίνα Στεφανίδη, με ανάρτησή της το Σάββατο στο «X», αφού πρώτα ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις ευχές του μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου της Ρώμης, ζήτησε να εγκρίνει την αίτηση για τιμητική πολιτογράφηση στον σύζυγο και προπονητή της, Μιτς Κρίερ.

Σημειωτέον ότι, στις από 30.11.2020, ο γγ Αθλητισμού, Γεώργιος Μαυρωτάς, και ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Κώστας Παναγόπουλος, ζητούσαν το ίδιο. Επιπρόσθετα, υπεβλήθη και η από 14.7.2022 επιστολή του κ. Καπράλου, προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με την οποία ομοίως εισηγείται την τιμητική πολιτογράφηση του ομοσπονδιακού τεχνικού ως Ελληνα πολίτη. Ωστόσο, τα αιτήματα αυτά εκκρεμούσαν διότι ο κ. Κρίερ τυγχάνει κάτοχος δελτίου νόμιμης διαμονής στη χώρα μας και ως εκ τούτου θα μπορούσε να υπαχθεί και στην πάγια διαδικασία πολιτογράφησης και ο νέος υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος ικανοποίησε άμεσα το αίτημα.

Ο θεσμός της τιμητικής πολιτογράφησης εισήχθη στον Κώδικα Ιθαγένειας με το άρθρο 13 του Ν. 3284/2004. Τον Οκτώβριο του 2019 ο θεσμός εκσυγχρονίστηκε και αναδιαμορφώθηκε πλήρως με το άρθρο 179 του Ν. 4635/2019. Εκτοτε, ορίστηκε ότι «με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του υπουργού Εσωτερικών, μπορεί να πολιτογραφηθεί Ελληνας αλλοδαπός που προσέφερε στην Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες ή του οποίου η πολιτογράφηση μπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συμφέρον της χώρας», με μόνη προϋπόθεση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για συγκεκριμένα εκ δόλου τελεσθέντα αδικήματα.