Η υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης ΕΕ - Τυνησίας αποτελεί μία θετική εξέλιξη καθώς, μεταξύ των άλλων πυλώνων της, περιλαμβάνει προβλέψεις για ενίσχυση της συνεργασίας στο ζήτημα της διαχείρισης της μετανάστευσης

Η Ελλάδα –ως χώρα πρώτης υποδοχής, οποία έχει αντιμετωπίσει σημαντικότατες προκλήσεις στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών– στηρίζει κάθε κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης του μεταναστευτικού ζητήματος. 

Η προώθηση και εμβάθυνση της συνεργασίας της ΕΕ με τις τρίτες χώρες άμεσης γειτνίασης, ειδικότερα δε στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι ανάγκη, πέραν της διαρκούς επαγρύπνησης για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, να πραγματοποιούνται εστιασμένες προσπάθειες καταπολέμησης των αιτιών της παράτυπης μετανάστευσης στη ρίζα τους με τη συνεργασία των χωρών προέλευσης και διέλευσης, μέσω μιας θετικής ατζέντας προσαρμοσμένης στις ανάγκες αυτών των κρατών. Προσβλέπουμε στην υπογραφή και άλλων αντίστοιχων συμφωνιών με χώρες της περιοχής.