Το καλοκαίρι έχει ήδη φτάσει και πολλοί είναι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που κανονίζουν την άδεια των διακοπών τους, υπολογίζοντας τις ημέρες μίας προς μίας.

Το ΚΕΠΕΑ μέσα της νέας online εφαρμογής του, δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να υπολογίσουν γρήγορα και έυκολα την καλοκαιρινή άδεια που δικαιούνται.

Συγκεκριμένα ο χρόνος χορήγησης των αδειών καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μισθωτών και εργοδότη, ενώ τουλάχιστον οι μισοί από τους μισθωτούς πρέπει να πάρουν άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από το χρονικό σημείο, κατά το οποίο διατυπώθηκε το σχετικό αίτημα. Ακόμη, υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια οπωσδήποτε πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους, έστω και αν ο μισθωτός δεν την έχει ζητήσει.

Τι ισχύει για την καλοκαιρινή άδεια

Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος που προσελήφθη ο εργαζόμενος ο εργοδότης υποχρεούται να του χορηγήσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου αναλογία των ημερών αδείας που δικαιούται, σύμφωνα με τον χρόνο απασχόλησης. Κάθε εργαζόμενος με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, δικαιούται από την έναρξη της εργασίας του μέχρι τη συμπλήρωση δωδεκαμήνου να λάβει το ποσοστό της αδείας του. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται βάσει 20 εργασίμων ημερών ετήσιας άδειας για όσους εργάζονται επί πέντε μέρες την εβδομάδα και 24 εργασίμων ημερών για όσους εργάζονται έξι μέρες την εβδομάδα.

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, αφού ο εργαζόμενος συμπληρώσει δωδεκάμηνη εργασία, δικαιούται άδεια 21 ημερών επί πενθήμερης απασχόλησης και 25 ημερών επί εξαήμερης απασχόλησης.

Για το τρίτο και τα επόμενα εργασιακά έτη ο εργαζόμενος δικαιούται από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους την κανονική ετήσια άδειά του με αποδοχές, δηλαδή 22 ημέρες για πενθήμερη εργασία και 26 ημέρες για εξαήμερη.

Μετά τη συμπλήρωση 10 ετών εργασίας στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσίας 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη ο εργαζόμενος δικαιούται άδεια 25 εργασίμων ημερών, αν απασχολείται 5 ημέρες την εβδομάδα και 30 εργασίμων ημερών, αν απασχολείται 6 μέρες την εβδομάδα.

Μετά την συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία επιπλέον ημέρα αδείας, δηλαδή 26 ημέρες για πενθήμερη εργασία και 31 μέρες για εξαήμερη εργασία.

Το επίδομα αδείας

Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής άδειας ο εργαζόμενους δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες και θα έπαιρνε αν τυχόν εργαζόταν σε κανονική ροή πλήρους απασχόλησης.

Στις μηνιαίες αποδοχές συμπεριλαμβάνονται όλα τα μηνιαία επιδόματα σε χρήμα, είδος ή προσαυξήσεις.

Ακόμη ο κάθε εργαζόμενος δικαιούται το επίδομα αδείας, το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές των ημερών αδείας με ανώτατο όδιο 1/2 του μισθού του, τόσο για τους αμειβόμενους με μισθό ή τα 13 ημερομήσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Από την άλλη ο κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τις αποδοχές από το επίδομα αδείας στον εργαζόμενο, στην αρχή της άδειας.

Ωστόσο στην περίπτωση εκείνη που ο εργοδότης δεν χορηγήσει την άδεια που ζήτησε ο εργαζόμενος, οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές του χρόνου αδείας με προσαύξηση 100%.

Υπολογίστε εδώ την καλοκαιρινή άδεια που δικαιούστε

Στην online εφαρμογή της σελίδας του ΚΕΠΕΑ δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού της άδειας, με ένα «κλικ», τόσο για την πλήρη απασχόληση αλλά και την εργασίας εκ περιτροπής.

Μπορείτε να υπολογίσετε άμεσα την άδεια σας για πλήρη απασχόληση εδώ, καθώς και την άδεια με εργασία εκ περιτροπής εδώ.