Στη δημιουργία τριών νέων ψηφιακών εργαλείων, που αφορούν την καταγραφή λιμενικών υποδομών στα νησιά, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση ναυτικών και πολιτών χωρίς φυσική παρουσία θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα το υπουργείο Ναυτιλίας.

Οι νέες δράσεις περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας που είχε υπογραφεί το 2021 μεταξύ του υπουργού ΝαυτιλίαςΓιάννη Πλακιωτάκη και του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και περιελάμβανε επτά πυλώνες, ναυτιλία, λιμάνια, θαλάσσιος τουρισμός, ακτοπλοΐα, Λιμενικό Σώμα, Νησιωτική Πολιτική, Ναυτική Εκπαίδευση.

Ήδη δύο ηλεκτρονικές εφαρμογές, η μία αφορά την έκδοση ναυτικού φυλλαδίου και η άλλη τον προγραμματισμού ραντεβού για την διεκπεραίωση υποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων, αναρτήθηκαν στην "Διαύγεια".

Στόχος της απόφασης για την ηλεκτρονική εφαρμογή ”e-Θυρίδα Ναυτικού”, είναι η απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τη διευκόλυνση των Ελλήνων ναυτικών και των ναυτιλιακών εταιρειών στις συναλλαγές τους με το υπουργείο Ναυτιλίας.

Οι ναυτικοί μέσω ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να ζητούν την Έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου, την επανεγγραφή του Ναυτικού, την έκδοση αντιγράφου λόγω κλοπής - απώλειας, φθοράς ή συμπλήρωσής του ή λόγω αλλαγής από περιορισμένης χρήσης σε όλους τους κλάδους και αντίθετα.

Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης - υπεύθυνη δήλωση με τον μοναδικό αριθμό αναφοράς της.

Η εφαρμογή θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr ενώ για την είσοδό της οι ναυτικοί θα εισέρχονται με τους κωδικούς TAXISnet.

Αρμόδιες Υπηρεσίες για την πρόσβαση και τη χρήση των στοιχείων που καταχωρίζονται στην εφαρμογή από τους χρήστες, κατά λόγο αρμοδιότητας, ορίζονται η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι απογράφουσες Λιμενικές Αρχές.

Η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υλοποιείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και λειτουργεί με ευθύνη της διεύθυνσης ναυτικής εργασίας, ενώ το υπουργείο μπορεί να αναθέτει σε ιδιώτες, το σύνολο ή τμήμα της ανάπτυξης και της τεχνικής υλοποίησης του έργου, της εποπτείας, της αναβάθμισης και της υποστήριξης της εφαρμογής κατά τη λειτουργία της και της επικαιροποίησης των λειτουργικών απαιτήσεων της εφαρμογής.

Στο διαύγεια αναρτήθηκε και η «Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας προγραμματισμού ραντεβού με την κωδική ονομασία “myNAFTILIA.live.gov.gr” για την παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης υποθέσεων φυσικών η νομικών προσώπων.

Μέσω αυτής θα δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα, εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους αυτών καθώς και σε εκπροσώπους των νομικών προσώπων η δυνατότητα προγραμματισμού εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να αιτηθεί ραντεβού για την εξυπηρέτησή του, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που παρέχεται από την πλατφόρμα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία η τηλεδιάσκεψη (videoconference).

Στην περίπτωση εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης μέσω τηλεδιάσκεψης, απαιτείται συσκευή Η/Υ, έξυπνο τηλέφωνο/tablet με ενεργοποιημένη την κάμερα και το μικρόφωνο, προκειμένου να υπάρχει οπτική και ακουστική επαφή μεταξύ του συναλλασσόμενου και του αρμόδιου υπαλλήλου του Φορέα, καθώς και για την επίδειξη στην κάμερα των απαραίτητων στοιχείων ταυτοποίησης και νομιμοποίησης του συναλλασσόμενου και την εξακρίβωση ταυτοπροσωπίας από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Για την πρόσβαση των χρηστών στην πλατφόρμα θα απαιτείται η χρήση κωδικών TAXISnet.

Λιμενικές υποδομές

Μια σειρά από συστημικές παρεμβάσεις στα ελληνικά νησιά, προκειμένου να προαγάγει την ασφάλεια των χερσαίων και υποθαλάσσιων υποδομών, προτίθεται να υλοποιήσει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο υλοποίησης ψηφιακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Μέσω αυτής θα υπάρχει ενιαία παρακολούθηση των λιμενικών υποδομών στα νησιά και θα γίνονται συστηματικές παρεμβάσεις.

Ήδη έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με πιλότους τα λιμάνια του Ηρακλείου και της Νάξου, ενώ ο γενικός γραμματέας Μανώλης Κουτουλάκης υπέγραψε στις αρχές Μαΐου Μνημόνιο Συνεργασίας με το Κέντρο Προηγμένων Υποδομών και Μεταφορών (Center for Advanced Infrastructure and Transportation - CAIT) του Rutgers, Πολιτειακού Πανεπιστημίου του New Jersey, ΗΠΑ.

Στόχος μεταξύ των δύο πλευρών είναι η συνεργασία σε θέματα έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και μεταφοράς τεχνολογίας στους τομείς σχεδιασμού, ασφάλειας, ανθεκτικότητας, προστασίας και διαχείρισης λιμένων, με έμφαση στα νησιά και τις νησιωτικές περιοχές.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής θα υλοποιηθεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη «Συστήματος επιτήρησης και ανάλυσης ανθεκτικότητας λιμενικών υποδομών και λειτουργιών σε λιμένες του νησιωτικού χώρου».

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής το σύστημα θα αποτελείται από τρία υποσυστήματα που θα περιλαμβάνουν:

  • τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση, χαρακτηρισμό και παρακολούθηση των λιμενικών υποδομών,
  • βέλτιστη διαχείριση πόρων και υποδομών, και
  • αξιολόγηση ανθεκτικότητας των υποδομών.

Μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και προηγμένων μοντέλων το σύστημα θα επιτρέπει στους υπεύθυνους συντήρησης και λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων την επιτήρηση, την αποτελεσματική διαχείριση, τον εντοπισμό προβλημάτων, την προληπτική επέμβαση και τον προγραμματισμό έργων συντήρησης.

Το CAIT με τη σχετική εξειδικευμένη εμπειρία του θα στηρίξει τη δημιουργία του συστήματος μέσω της μετάδοσης γνώσης και τεχνολογίας στις δράσεις που αφορούν στην ανάλυση δεδομένων, ανάπτυξη μοντέλων και ενιαίας πλατφόρμας διαχείρισης πόρων και υποδομών και ανάλυσης ανθεκτικότητας, καθώς και στην τελική παρουσίαση του συστήματος.

Η υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από επιστημονική κοινοπραξία, η οποία θα απαρτίζεται από ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα αναγνωρισμένου κύρους με συντονισμό από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με πρόταση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη, αναμένεται να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία του πρώτου πιλοτικού συστήματος, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η Ελληνική Κυβέρνηση, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού πολυετούς προγράμματος της Εθνικής Στρατηγικής για τα Νησιά σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από 400 εκατομμύρια ευρώ για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών των νησιών, ,με πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ παράλληλα μέσω του προγράμματος ΝΕΑΡΧΟΣ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα διατεθούν πόροι άνω των 200 εκ ευρώ για στοχευμένες τομεακές παρεμβάσεις αποκλειστικά στα νησιά.

Την υπογραφή του μνημονίου τίμησαν με την παρουσία τους από την πλευρά του CAIT οι κ.κ. Ali Maher, Διευθυντής του CAIT και Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Mohsen Jafari, Πρόεδρος του Τμήματος Βιομηχανικών Διαδικασιών και Συστημάτων και Σωτήρης Θεοφάνης, Κύριος Ερευνητικός Εταίρος του CAIT. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που είχε την πρωτοβουλία της σχετικής πρότασης, εκπροσωπήθηκε από την κα. Μαρία Μποϊλέ, Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθύντρια Ερευνών του Τομέα για Οικονομικά και Περιβαλλοντικά Θέματα – Θαλάσσιες και Αεροπορικές Μεταφορές του Ελληνικού Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).