Σε 470,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της Intracom Holdings το 2018 αυξημένες κατά 18,5% σε σχέση με το 2017, που διαμορφώθηκαν σε 397,1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σημαντικότερος παράγοντας αύξησης των πωλήσεων του ομίλου είναι η Intrakat που υπεραπέδωσε καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων 58%.

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 32,3 εκατ. ευρώ έναντι 29,3 εκατ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας αύξηση 10%. Όλες οι εταιρίες του Ομίλου, ακόμα και αν συγκράτησαν σταθερό το επίπεδο πωλήσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος βελτίωσαν τη λειτουργική τους κερδοφορία.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 6,8 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 64% σε σχέση με το 2017 οπότε και ανήλθαν σε 4,2 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2018, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Δημήτρης Κλώνης ανέφερε: «Aυξημένες πωλήσεις, υπογραφή σημαντικών νέων συμβάσεων και ενισχυμένη κερδοφορία, συνοψίζουν τα οικονομικά μας αποτελέσματα. Οι επιδόσεις του Ομίλου Intracom Holdings στο 2018 επισφραγίζουν τον νέο δυναμικό κύκλο ανάπτυξης στον οποίο εισέρχεται ο Όμιλός μας. Σε εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδιασμού και υλοποιώντας τις αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης ο Όμιλος Intracom Holdings προχώρησε στο 2018 σε αναδιάρθρωση στοιχείων του ενεργητικού του, οργανώνοντας τις δραστηριότητές του σε τέσσερεις βασικούς πυλώνες: τεχνολογικό, κατασκευαστικό, ανάπτυξης ακινήτων και ενέργειας.

Το 2018 αποτελεί το εφαλτήριο για δυναμικότερη ανάπτυξη, με ολοκληρωμένη στρατηγική ενίσχυσης του καινοτομικού μας χαρακτήρα, διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μας και κεφαλαιοποίηση της μέχρι τώρα εμπειρίας και τεχνογνωσίας μας στην υλοποίηση σύνθετων έργων. Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης παραμένουν οι επιχειρηματικές επιλογές που διέπουν διαχρονικά την πορεία του Ομίλου μας, οι οποίες είναι η έμφαση στην εξωστρέφεια, οι στρατηγικές συνεργασίες και η προσήλωση στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό».