Το Σάββατο 18 Νοεμβρίου, η Γραμματεία Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού της ΝΔσε συνεργασία με την παιδίατρο Κατερίνα Κατσιμπάρδη, Διδάκτωρ Ιατρικής  ΕΚΠΑ διοργάνωσαν στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας «Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για βρέφη και παιδιά». Το σεμινάριο ήταν προσβάσιμο σε κωφά και βαρήκοα άτομα με διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.

Η Δρ Κατσιμπάρδη μας μετέφερε τις γνώσεις και την εμπειρία της μέσα από μια διαδραστική παρουσίαση αλλά και πρακτική εξάσκηση πάνω σε πρόπλασμα, για το πώς αντιμετωπίζουμε επείγουσες καταστάσεις στα βρέφη και τα παιδιά.Η Γραμματέας Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού Πίστη Κρυσταλλίδου ανέφερε πως μέχρι σ ήμερα πάνω από 600 εθελοντές της ΝΔ έχουν εκπαιδευτεί στις πρώτες βοήθειες σε αντίστοιχες δράσεις. Το σεμινάριο, πραγματοποιήθηκε τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, με μεγάλη συμμετοχή.

nd4.jpeg
nd5.jpeg