ΕΣΠΑ & ΣΔΙΤ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΨΗΛΑ

33

Την περίοδο της πρόσφατης κρίσης, τα οικονομικά της ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρέθηκαν μπροστά σε συμπληγάδες. Από τη μία, μειώθηκαν δραματικά οι επιχορηγήσεις και τα ίδια έσοδά της και από την άλλη, αυξήθηκαν οι δαπάνες της, λόγω της αύξησης της ζήτησης στις κοινωνικές και αναπτυξιακές υπηρεσίες.

Νικόλαος Βαφειάδης*
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων
με Κ.Μπακογιάννη

Την τελευταία δεκαετία οι ΣΔΙΤ κατέχουν ξεχωριστή θέση στη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών ΟΤΑ. Μην ξεχνάμε ότι το ΕΣΠΑ 2014-2020 σημαίνει: Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης. Η «εταιρικότητα» αποτελεί μία μορφή ΣΔΙΤ. Επιπλέον, το «πακέτο Γιούνκερ» στηρίζεται σε ΣΔΙΤ. Σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο, τη νέα προγραμματική περίοδο 2021- 2027, θα συνεχίσει να αποτελεί η «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων», δηλαδή ο σχεδιασμός στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης από ομάδες στις οποίες συμμετέχουν οι τοπικές αρχές, η κοινωνία των πολιτών και επιχειρηματικοί εταίροι.
Τα πλεονεκτήματα των ΣΔΙΤ είναι πολλά. Μαζί με την μέγιστη δυνατή απορροφητικότητα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ θα είναι σημαντικές πηγές υλοποίησης του έργου μας.
Για την αναβάθμιση της καθημερινότητας (καθαριότητα, ασφάλεια, φωτισμός, πράσινο) 52 εκατ.ευρώ. Για τον ωραιότερο περίπατο της Ευρώπης 65 εκτ.ευρώ. Για τον εκσυγχρονισμό της Διοίκησης 18 εκατ.ευρω. Συνολικά 86 εκατ.ευρω από ΣΔΙΤ και ΕΣΠΑ.
Δεν πρόκειται για ασκήσεις επι χάρτου και προεκλογικές υποσχέσεις.
Ο Κώστας Μπακογιάννης, ήδη από τη θέση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, έχει αποδείξει ότι μπορεί. Με σκληρή δουλειά και κατάλληλους υποστηρικτικούς μηχανισμούς: νομικούς, οικονομικούς, λογιστικούς, ελεγκτικούς, ώστε σε κάθε φάση της διαπραγμάτευσης, της υπογραφής και της εφαρμογής των έργων να μπορούν να παρέμβουν προς την πλευρά της εξασφάλισης της ορθής υλοποίησης τους.
Η Αθήνα θα έχει το δικό της επιχειρησιακό πρόγραμμα για κάθε δημοτική κοινότητα ξεχωριστά και στο σύνολό της φροντίζοντας κάθε ευρώ να πιάνει τόπο από την επομένη των εκλογών.