Μέτρα στήριξης, πέραν των κυβερνητικών, σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις φωτιές θα παράσχει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα σε σχετική ανακοίνωσή της, τα μέλη της, σε συνέχεια των κρατικών μέτρων στήριξης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, θα παράσχουν στους πληγέντες (δικαιούχους των κρατικών μέτρων) και περαιτέρω μέτρα στήριξης στην εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως δανειακών τους υποχρεώσεων (ληξιπρόθεσμων ή μη).

Προς τούτο, αναφέρει η ΕΕΤ, παρακαλούνται οι δικαιούχοι να απευθύνονται στην Τράπεζα συνεργασίας τους.