Λίγες ώρες απομένουν για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου και για τη στιγμή που οι πολίτες καλούνται να ψηφίσουν. Ωστόσο, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα χρειάζεται να ακολουθήσουν ορισμένες οδηγίες για να κυλήσει ομαλά η εκλογική διαδικασία.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αρ. 581 και με Αριθ. Πρωτ. 41373 του υπουργείου Εσωτερικών, οι εκλογείς θα χρειάζεται να κρατούν την αστυνομική τους ταυτότητα. Όμως, τι συμβαίνει σε περίπτωση που δεν την έχουν μαζί τους;

Άλλα αποδεκτά έγγραφα

Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνει η ίδια εγκύκλιος, αναφέροντας πως η αναγνώριση των εκλογέων κατά την προσέλευσή τους στις κάλπες μπορεί να γίνει και με την επίδειξη ενός από τα εξής πέντε έγγραφα. Συγκεκριμένα, αν δεν υπάρχει αστυνομική ταυτότητα, οι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν με:

  • Σχετική προσωρινή βεβαίωση αρμόδιας αρχής
  • Διαβατήριο
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

Μάλιστα, διευκρινίζεται πως το Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Μαΐου θα λειτουργήσουν οι Αρχές έκδοσης δελτίων ταυτότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ οι ώρες θα οριστούν από σχετικό έγγραφο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Επίσης, επισημαίνεται πως αποδεκτά είναι και τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας και ελληνικά διαβατήρια που έχει λήξει η ισχύς τους.

Η χρήση της ψηφιακής ταυτότητας

Επιπλέον, στη σχετική εγκύκλιο αναφέρεται πως οι πολίτες μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και με τη «χρήση ψηφιακής ταυτότητας του άρθρου 80 του ν. 4953/2022 (Α’ 136), ακολουθώντας τη διαδικασία ταυτοποίησης, όπως προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 4082/2022 (Β’ 3982) και είναι προσβάσιμη μέσω της κυβερνητικής πύλης https://wallet.gov.gr».

Παρ' όλα αυτά, η εγκύκλιος τονίζει πως «αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η τήρηση της ως άνω διαδικασίας ή η εφαρμογή της προκαλεί καθυστερήσεις στη διαδικασία της ψηφοφορίας, κατά την κρίση του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής, η ταυτοποίηση των εκλογέων γίνεται με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου».

Άρα σε οποιαδήποτε περίπτωση, συνιστάται στους εκλογείς να κρατούν και κάποιο από τα υπόλοιπα αποδεκτά έγγραφα που προαναφέρονται, ώστε να καταφέρουν να ψηφίσουν χωρίς κωλύματα.