Σε μείωση τιμών των αντίστοιχων αγαθών και κόστους παραγωγής θα οδηγήσει η μείωση ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα, όπως ανέφερε σε σχετική δήλωσή του ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και βουλευτής Ηλείας με τη Νέα Δημοκρατία Δημήτρης Αβραμόπουλος

Ακόμα, ο κ. Αβραμόπουλος επεσήμανε: Η κυβέρνηση, πιστή στις προγραμματικές της δεσμεύσεις για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και αξιοποιώντας την δυνατότητα που παρέχει η Ε.Ε. -καθώς το μέτρο δεν θα έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό- έκανε πράξη ένα πάγιο αίτημα αγροτών και κτηνοτρόφων, σε μια περίοδο που οι πρωτογενής τομέας πλήττεται από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης».

Στο τέλος, υπενθύμισε ότι «έχει προηγηθεί μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα (μόνιμα στο 13% από 24%) και επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο».

Η δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου 

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικά η δήλωση του κ. Αβραμόπουλου για τη μείωση ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα: 

«Μείωση του ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα (από 24 σε 13%) προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ που θα ισχύσουν άμεσα, από την 1η Νοεμβρίου 2023, αφορούν σε είδη που χρησιμοποιούνται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία (γεωργικούς ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών, γεωργικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία, αντλίες για υγρά, κινητά σιλό, κλπ.) και θα οδηγήσουν σε μείωση των τιμών για τα αντίστοιχα αγαθά και υπηρεσίες και παράλληλα στην μείωση του κόστους παραγωγής.

Η κυβέρνηση, πιστή στις προγραμματικές της δεσμεύσεις για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και αξιοποιώντας την δυνατότητα που παρέχει η Ε.Ε. -καθώς το μέτρο δεν θα έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό- έκανε πράξη ένα πάγιο αίτημα αγροτών και κτηνοτρόφων, σε μια περίοδο που οι πρωτογενής τομέας πλήττεται από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Σημειώνεται πως έχει προηγηθεί μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα (μόνιμα στο 13% από 24%) και επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο».