Κυριαρχία της ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπου δραστηριοποιούνται 16 συνολικά πάροχοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία ΡΑΑΕΥ, η ΔΕΗ εκπροσωπεί το 72,88 % του συνόλου της αγοράς, ήτοι 5.605.137 μετρητές (ΧΤ & ΜΤ). Η κυριαρχία έγκειται στη διαφορά της ΔΕΗ με τη δεύτερη εταιρεία της οποίας το μερίδιο είναι μόλις 309.589 (4,03%) ενώ η τελευταία έχει μερίδιο μόλις 0,06%. 

Η εικόνα παραμένει αμετάβλητη στη Χαμηλή Τάση με τη ΔΕΗ Α.Ε. να εκπροσωπεί 5.593.247 μετρητές και το αντίστοιχο μερίδιο αγοράς της να ανέρχεται σε 72,94%. Σημειώνεται ότι η Χαμηλή Τάση (ΧΤ) αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι της λιανικής αγοράς ενέργειας, ως προς το πλήθος μετρητών, αποτυπώνεται περαιτέρω διάκριση των πελατών στις εξής κατηγορίες: 

• Οικιακοί. 

• Οικιακοί δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ). 

• Εμπορικοί και Βιομηχανικοί. 

• Λοιποί. 

Στις τέσσερις ανωτέρω κατηγορίες, η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί τον μεγαλύτερο αριθμό μετρητών. Στους Οικιακούς πελάτες εκπροσωπεί 3.862.169 μετρητές (72,21%), στους Οικιακούς πελάτες δικαιούχους ΚΟΤ εκπροσωπεί 464.842 μετρητές (72,96%), στους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς πελάτες εκπροσωπεί 929.340 μετρητές (69,41%) και, τέλος, στου Λοιπούς πελάτες εκπροσωπεί 399.374 μετρητές (96,81%). Και στη Μέση Τάση το μερίδιο εκπροσώπησης του δεσπόζοντα Προμηθευτή ανέρχεται σε 57,08% που μεταφράζεται σε 9.412 μετρητές. 

Νέες επενδύσεις 

Την ίδια ώρα, η ΔΕΗ συνεχίζει τις επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια δρομολογώντας νέο mega φωτοβολταϊκό πάρκο, μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Το έργο θα εγκατασταθεί σε περιοχή των πρώην λιγνιτωρυχείων της επιχείρησης στην περιοχή έκτασης 4.425 στρεμμάτων. Η νέα επένδυση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες παίρνει θέση στις εμβληματικές επενδύσεις του Ομίλου ΔΕΗ σε πρώην λιγνιτικές περιοχές. 

Ετσι, ο Ομιλος συνεχίζει να δίνει το παρών σε αυτές τις περιοχές, στηρίζοντας τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο δεν θα βασίζεται πλέον στην «οικονομία του λιγνίτη». Παράλληλα, το νέο έργο πιστοποιεί τα γρήγορα βήματα με τα οποία εξελίσσεται η «πράσινη στροφή» της ΔΕΗ, με σκοπό να εξελιχθεί στον μεγαλύτερο Ομιλο καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Επειτα από αίτηση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για τη συνένωση των επιμέρους Βεβαιώσεων Παραγωγού με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 490 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 490 MW, η ΡΑΑΕΥ έδωσε τη σχετική έγκριση πριν από λίγες ημέρες. 

Ετσι προχώρησε σε αντικατάσταση των αντίστοιχων τεσσάρων βεβαιώσεων παραγωγού που εκδόθηκαν το 2021 και αφορούσαν: 

• Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 340 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 340 MW στη θέση Ορυχείο Μεγαλόπολης. 

• Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 20 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 20 MW στη θέση Τριπόταμος Μεγαλόπολης. 

• Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 75 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 75 MW στη θέση Καταρραχιά Μεγαλόπολης. 

• Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 55 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 55 MW στη θέση Κυπαρίσσια των Δημοτικών Ενοτήτων Γόρτυνος και Μεγαλόπολης. 

Σε αντικατάστασή τους η ΡΑΑΕΥ εξέδωσε νέα βεβαίωση παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 490 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 490 MW, στη θέση Ορυχείο Μεγαλόπολης των Δημοτικών Ενοτήτων Γόρτυνος και Μεγαλόπολης. 

Αυτήν τη στιγμή βρίσκονται υπό κατασκευή έργα συνολικής ισχύος 1 GW, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το mega φωτοβολταϊκό.