Ψεκασμένες θεωρίες για τους νεκρούς στον θεσσαλικό κάμπο

φωτογραφία αρθρογράφου
Γιάννης Παπαγιάννης