Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την επιλογή και την αξιολόγηση διοικήσεων φορέων του Δημοσίου είναι η επιτομή της χρηστής και αποδοτικής διοίκησης.

Οπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός, Νίκη Κεραμέως, η κυβέρνηση επιδιώκει «να ανεβάσει την μπάρα» και να αυξήσει τις απαιτήσεις για τα στελέχη αυτά. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει τέσσερις βασικές καινοτομίες: Αυξημένα τυπικά και προσόντα. Πτυχία και εργασιακή εμπειρία με συνάφεια προς την προκηρυσσόμενη θέση. Τεστ δεξιοτήτων, για πρώτη φορά οριζοντίως στο Δημόσιο. Συμβόλαιο απόδοσης με μετρήσιμους στόχους. Ετήσια αξιολόγηση, με δυνατότητα για bonus παραγωγικότητας σε περίπτωση επίτευξης στόχων ή τερματισμό της θητείας σε περίπτωση μη επίτευξης. Το νέο πλέγμα ρυθμίσεων αποτελεί τομή στη Δημόσια Διοίκηση, καθιερώνοντας ένα νέο πρότυπο διοίκησης, σύγχρονο και αποτελεσματικό, που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής μας και στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

Βεβαίως, η αντιπολίτευση αντιδρά διότι δεν τη βολεύει η αξιοκρατία, καθώς ο σκοπός είναι να βολεύονται εσαεί «τα δικά μας παιδιά».