Η προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Ανάπτυξη του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού με κριτήρια βιωσιμότητας», μεταξύ του υπουργείου Αθλητισμού και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπογράφηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, τον καθηγητή πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Θανάση Κατσή και τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, προεδρεύοντα του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (ΤΟΔΑ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, καθηγητή Γεώργιο Κυπραίο.

Το υπουργείο Αθλητισμού, στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού στον αθλητισμό, ανέθεσε τη συγκεκριμένη έρευνα στο ΤΟΔΑ, ώστε για πρώτη φορά στην ιστορία να υπάρξει η απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση των αθλητικών αναγκών της χώρας για τη στρατηγική χάραξη των πολιτικών σε ότι αφορά στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των αθλημάτων.

Άλλωστε, το ΤΟΔΑ, ως μοναδικό τμήμα που προάγει την επιστήμη της αθλητικής διοίκησης στην Ελλάδα, προάγει τη γνώση στους τομείς της επιστήμης του αθλητισμού και της οργάνωσης και διοίκησης των θεσμών του αθλητισμού.

Η εκπόνηση της μελέτης για την «Ανάπτυξη του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού με κριτήρια βιωσιμότητας», εντός τριών μηνών, στο πλαίσιο και του ψηφιακού μετασχηματισμού του όλου αθλητικού οικοδομήματος (πλατφόρμα e-Kouros), θα διερευνήσει όλα τα ποιοτικά δεδομένα που συνθέτουν την εικόνα των ερασιτεχνικών σωματείων ανά περιφέρεια, σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται και με γνώμονα τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και εμπειρίες, παρέχοντας μετρήσιμα και απολύτως συγκρίσιμα μεγέθη για:

- την ανάπτυξη και λειτουργία ισχυρών και βιώσιμων αθλητικών σωματείων

- τη δημιουργία κινήτρων για ίδρυση, συγχώνευση και ενδυνάμωση των αθλητικών σωματείων.

Ειδικότερα, θα εξεταστούν:

- η υφιστάμενη κατάσταση των αθλητικών σωματείων στην Ελλάδα ανά γεωγραφική ενότητα, με βάση την πληθυσμιακή συγκέντρωση, τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα, τις διαθέσιμες υποδομές και τα οικονομικά δεδομένα,

- οι ευρωπαϊκές πρακτικές στην ανάπτυξη και λειτουργία των αθλητικών σωματείων, καθώς και τη γεωγραφική, πληθυσμιακή και αθλητική κατανομή,

- ο εξορθολογισμός των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας αθλητικού σωματείου, ως αναπτυξιακού και βιώσιμου αθλητικού οργανισμού, με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια,

- εναλλακτικά μοντέλα διαχείρισης πλήθους αθλητικών σωματείων,

- προτάσεις και κίνητρα για συγχωνεύσεις με στόχο την ενδυνάμωση των αθλητικών σωματείων.

Ο κ. Βρούτσης τόνισε: «Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που προωθούμε στο υπουργείο Αθλητισμού, θεώρησα αναγκαίο να ζητήσω τη συνδρομή της επιστημονικής κοινότητας της χώρας, ώστε να θωρακίσουμε τις υπό διαμόρφωση πολιτικές μας και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα ολόκληρου του αθλητικού οικοδομήματος στη χώρα. Η επιλογή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Διοίκησης και Οργάνωσης του Αθλητισμού δεν είναι τυχαία, καθώς θεωρούμε ότι πρόκειται για τον καταλληλότερο εταίρο στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε τις δομές, και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα μας επιτρέψουν να αναπτύξουμε σε υγιείς βάσεις τον αθλητισμό μας».

Ο κ. Κατσής, υπογράμμισε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Πανεπιστημίου μας τον υπουργό για την επιλογή του να αναθέσει στο καθ’ ύλην αρμόδιο Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Αθλητισμού τη διενέργεια της τεκμηριωμένης μελέτης για την καταγραφή, βιωσιμότητα, ανάπτυξη και διαχείριση των αθλητικών δομών της χώρας, σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η συνεργασία με το Υπουργείο θα συνεχιστεί ώστε να καταφέρουμε να οριοθετήσουμε τις πολιτικές που χρειάζεται ο αθλητισμός μας».

Ο κ. Κυπραίος, επισήμανε: «Είναι μεγάλη τιμή η επιλογή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, από τον κ. Βρούτση, για την εκπόνηση της μελέτης βιωσιμότητας του αθλητισμού από το Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Αθλητισμού. Είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά δίνεται από το Υπουργείο η δυνατότητα σε ένα δημόσιο περιφερειακό Πανεπιστήμιο να διεξάγει μία τόσο σημαντική επιστημονική μελέτη. Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθούμε στο έπακρο στις υψηλές απαιτήσεις της έρευνας και ο ελληνικός αθλητισμός θα έχει σύντομα ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης και περαιτέρω διείσδυσης του σε ευρύ φάσμα των πολιτών».

Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης παρέστησαν και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Παναγιώτα Αντωνοπούλου, Ουρανία Βρόντου, Γιάννης Δουβής, Θανάσης Στρίγκας, Μάριος – Δανιήλ Παπαλουκάς, η επίκουρος καθηγήτρια, Κρινάνθη Γδοντέλη και ο νομικός ΕΕΠ, Γιάννης Αναγνωστόπουλος.