Στις Βρυξέλλες βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του ECOFIN. Στην άτζεντα της συνεδρίασης, μεταξύ άλλων βρίσκονται, η θέσπιση νέων πηγών ιδίων πόρων για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε., η παροχή οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία, η μεταρρύθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, ενώ θα παρουσιαστεί και το πρόγραμμα της Ισπανικής Προεδρίας τού Συμβουλίου.

Ο κ. Χατζηδάκης θα συμμετάσχει επίσης σε τελετή υπογραφής για την δημιουργία ενός νέου Καταπιστευματικού Ταμείου για την Ουκρανία (EU4U Fund), το οποίο θα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο κ. Χατζηδάκης θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους.