Την ώρα που οι δόσεις στα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια έχουν υπερδιπλασιαστεί, τα επιτόκια στις καταθέσεις προθεσμίας για τους ιδιώτες παραμένουν καθηλωμένα στο 1,36%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Και μάλιστα τα επιτόκια αυτά προσφέρονται σε ποσά κατάθεσης για πάνω από 100.000 ευρώ, με τα χρήματα να παραμένουν δεσμευμένα τουλάχιστον για 12 μήνες.

Την ίδια ώρα, η «ψαλίδα» ανάμεσα στα επιτόκια δανείων και καταθέσεων έχει ανοίξει σχεδόν στο 6%. Οι τράπεζες μετακυλίουν άμεσα την αύξηση των επιτοκίων στα δάνεια, καθυστερούν ωστόσο να αυξήσουν τα επιτόκια καταθέσεων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα νοικοκυριά διαθέτουν σήμερα στις τράπεζες καταθέσεις πάνω από 140 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων διαμορφώνονται σε πάνω από 50 δισ., ευρώ με το μέσο επιτόκιο προθεσμίας στο 2,2%. Οι περισσότεροι Ελληνες και συγκεκριμένα οι 7 στους 10 καταθέτες έχουν στην τράπεζα λογαριασμό με υπόλοιπο μέχρι 1.000 ευρώ και αντιστοιχούν μόλις στο 1,4% των συνολικών καταθέσεων, δηλαδή περίπου 2,6 δισ. ευρώ.

Καταθέσεις με υπόλοιπα από 1.000 ευρώ μέχρι 5.000 ευρώ έχει το 12,4% των αποταμιευτών, με συνολικά υπόλοιπα ύψους 9 δισ. ευρώ (που αντιστοιχούν στο 5% των συνολικών καταθέσεων). Το 13% των καταθετών έχει υπόλοιπα λογαριασμών κατάθεσης από 5001-έως 50.000 ευρώ (αντιστοιχούν στο 35,7% των καταθέσεων). Καταθέσεις από 50.000 έως 100.000 ευρώ έχει το 1,4% των καταθετών, με τα υπόλοιπά τους να προσεγγίζουν τα 30 δισ. ευρώ.

Το 0,7% των καταθετών έχει λογαριασμό με υπόλοιπο πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ και «ελέγχουν» το 42% των συνολικών καταθέσεων, δηλαδή ποσά πάνω από 77 δισ. ευρώ. Μία λύση για τη μεσαία τάξη αποτελούν τα Αμοιβαία Κεφαλαία διάρκειας 18-24 μηνών, για ποσά από 5.000 ευρώ, τα οποία είναι ελκυστικά, καθώς προσφέρουν στους επενδυτές τα προνόμια προθεσμιακών καταθέσεων.

Αν και προς το παρόν η διείσδυση των επενδυτικών προϊόντων βρίσκεται χαμηλά στη χώρα μας, μόλις στο 10%, όταν στην Ιταλία φτάνει το 56%, στην Ισπανία το 33% και το 20% στην Πορτογαλία, οι προβλέψεις της Κομισιόν εκτιμούν ότι οι τοποθετήσεις των Ελλήνων σε επενδυτικά προϊόντα αναμένεται ότι θα αυξηθούν στα 28 δισ. ευρώ, από 16 δισ. ευρώ σήμερα τους αμέσως προσεχείς μήνες.