Με αποφασιστικότητα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την ανομία στη Μύκονο, μια από τις πιο εμβληματικές περιοχές της χώρας, η οποία βρίθει από αυθαίρετη δόμηση και  πολεοδομικές παραβάσεις. 

Η κυβέρνηση έχει κάνει σαφές ότι δεν θα επιτρέψει να υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας όπου δεν θα εφαρμόζεται ο νόμος, στο πλαίσιο και της ξεκάθαρης επιλογής της για σύγκρουση με το βαθύ κράτος. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή για απόλυτη προσήλωση στην εφαρμογή του νόμου είναι καθαρή και σε αυτό το πλαίσιο τις προηγούμενες ημέρες το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων  και Αμφισβητήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέτασε δύο προσφυγές, που είχαν ασκηθεί κατά πρωτοκόλλου κατεδάφισης σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές στην περιοχή «Ψαρρού» και κατά Πορίσματος αυτοψίας σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές στην περιοχή Πάνορμος της Μυκόνου και  αποφάσισε  την απόρριψη και μερική απόρριψη, αντιστοίχως. Κατά το μέρος της απόρριψης οι αυθαίρετες κατασκευές είναι κατεδαφιστέες και εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπουν επιβολή προστίμων, ποινικές  κυρώσεις και αναστολή των αδειών λειτουργίας.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ζήτησε την Τρίτη, με επιστολή του και κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες  πολεοδομίας και φορείς, να προχωρήσουν σε αναστολή των αδειών  λειτουργίας και την  κατεδάφιση παράνομων κατασκευών γνωστών επιχειρήσεων στη Μύκονο στις οποίες καταγράφηκαν σοβαρές πολεοδομικές αυθαιρεσίες. Ο Δήμος Μυκόνου προχώρησε στην σφράγιση της μιας εκ των δυο επιχειρήσεων, αυτής που βρίσκεται στον Πάνορμο Μυκόνου όπου έχουν διαπιστώσει αυθαιρεσίες χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων.

Αντίστοιχα το Υπουργείο Τουρισμού προχώρησε στην ανάκληση μιας ακόμη άδειας  για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Αναμένεται επίσης η απόφαση του διοικητικού Εφετείου Αθηνών που θα κρίνει ως άμεσα εκτελεστή ή όχι την  κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών στην έτερη επιχείρηση.