«Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση, αλλά και διαφαινόμενο πεδίο ευκαιριών για πολλούς νέους, τόνισε σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Σπύρος Πρωτοψάλτης διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

«Μπορεί να προσφέρει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται σε τεχνικά και πολλά άλλα επαγγέλματα, για τα οποία υπάρχει ευρεία ζήτηση στην αγορά εργασίας και δεν μπορούν να τα εξασκήσουν άνθρωποι που δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση». 

«Στη χώρα μας, σημειώνει,  προκύπτει ένα χάσμα ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση στην αγορά εργασίας, που σε έναν βαθμό έγκειται στην αναντιστοιχία δεξιοτήτων (οι εργοδότες ζητούν συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις για τις θέσεις εργασίας - οι αναζητούντες εργασία δεν κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα) και κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις στην ΕΕ στη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην εργασία.

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων παραγόντων, στην ανεπαρκή διασύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας, καθώς και στις ραγδαίες αλλαγές στην τεχνολογία και στην οικονομία, όπου διαμορφώνονται συνεχώς διαφορετικές συνθήκες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα διαδραματίζει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που λειτουργεί 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑΣ), 30 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και, πρόσφατα, ίδρυσε επτά νέες Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) στον κλάδο του τουρισμού.

Στις εκπαιδευτικές δομές των ΕΠΑΣ Μαθητείας, οι οποίες λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε 35 πόλεις της Περιφέρειας, εφαρμόζεται το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με το πρόγραμμα μαθητείας (πρακτικής) σε εργασιακό χώρο.

Η φοίτηση είναι δωρεάν, διετής και περιλαμβάνει τις Α΄ και Β΄ τάξεις, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας. Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας απευθύνονται σε νέους και νέες 15-29 ετών. Οι μαθητές πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης (πρακτικής) σε εργασιακό χώρο και αμείβονται από τη ΔΥΠΑ με 104,52 ευρώ ή 130,65 ευρώ την εβδομάδα (για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας, αντίστοιχα) για δύο έτη.

Πρόσφατα, διευρύναμε τα εισοδηματικά κριτήρια και, όσοι μαθητές τα πληρούν, λαμβάνουν επίδομα στέγασης, το οποίο διπλασιάστηκε στα 240 ευρώ μηνιαία, καθώς και σίτισης, το οποίο αυξήθηκε σε 9 ευρώ ημερησίως.

Επίσης, παρέχονται δωρεάν στους μαθητές τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα και δικαιούνται σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες, με αποδοχές».