Η Επιστήμη, η Τεχνολογία και η Καινοτομία (STI) είναι μια σημαντική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας και ένα σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων. Προς το παρόν, ο κόσμος υφίσταται βαθιές αλλαγές αόρατες εδώ και έναν αιώνα, και η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερες μεγάλες προκλήσεις. Περισσότερο από ποτέ, η ανθρώπινη κοινωνία χρειάζεται τη διεθνή συνεργασία, τη διαφάνεια και το μοίρασμα, και χρειάζεται τη συνεργασία ΣΜΝ για να διερευνήσει λύσεις σε παγκόσμια ζητήματα, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής μαζί και να προωθήσει από κοινού την ειρηνική ανάπτυξη.
Πρόσφατα, ο Κινέζος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ding Xuexiang ανακοίνωσε στο πρώτο Συνέδριο Ανταλλαγής Επιστημών και Τεχνολογίας «Belt and Road» ότι η Κίνα θα προτείνει τη «Διεθνής Πρωτοβουλία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας» (εφεξής «Πρωτοβουλία»). Ο Yin Hejun, Υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας, διάβασε την Πρωτοβουλία, η οποία εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από όλα τα μέρη που ήταν παρόντα. Η Κίνα πρότεινε την πρωτοβουλία για τήρηση της αρχής ότι «αναπτύξτε την επιστήμη προς όφελος όλων ανεξαρτήτως συνόρων». Ελπίζει να ενώσει τα χέρια με άλλες χώρες για να οικοδομήσει μια παγκόσμια επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα, να δημιουργήσει συναίνεση μέσω διμερούς και πολυμερούς διαλόγου και συνεργασίας και να προωθήσει την ανοιχτή, δίκαιη, δίκαιη και αμερόληπτη διεθνή επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. Η έννοια της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας προωθεί την επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία προς όφελος όλης της ανθρωπότητας.

Αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό βήμα που έκανε η Κίνα για να εφαρμόσει την ιδέα μιας κοινότητας με κοινό μέλλον για την ανθρωπότητα. Η «Πρωτοβουλία» έχει έξι σημεία, τα οποία αναπτύσσονται σε έξι πτυχές: παραμονή προσηλωμένη στην επιδίωξη της επιστήμης, επιδίωξη ανάπτυξης με γνώμονα την καινοτομία, προσήλωση στην ανοιχτή συνεργασία, τήρηση της ισότητας και της ένταξης, υποστήριξη της αλληλεγγύης και του συντονισμού και επιδίωξη win-win αποτελέσματα για όλους.Αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό βήμα που έκανε η Κίνα για να εφαρμόσει την ιδέα μιας κοινότητας με κοινό μέλλον για την ανθρωπότητα. Η Κίνα θα δημιουργήσει ένα παγκόσμιο ταμείο επιστημονικής έρευνας και θα αυξήσει την επιστημονική και τεχνολογική βοήθεια σε άλλες χώρες που έχουν ανάγκη, έτσι ώστε η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος να ωφελήσει την ανθρωπότητα συνολικά.