Τροπολογία για τον εξορθολογισμό της χρήσης των μπόνους στα ύψη των κτηρίων κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η μεταβατική ρύθμιση που «διορθώνει» τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, ο οποίος προκάλεσε αντιδράσεις στους δήμους, θα ισχύει από την 1/5/2024 έως το τέλος του 2025 εκτός και αν έχουν εγκριθεί νωρίτερα τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και στοχεύει στην εκτόνωση της σύγκρουσης μεταξύ των μηχανικών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Φιλοσοφία της τροπολογίας του υπουργείο είναι να μπει ένας «κόφτης» ώστε η πρόσθετη δόμηση σε ύψος να μην ξεπερνά τα 2 έως 3 μέτρα κάτι που σε συνδυασμό με τα μπόνους του ΝΟΚ οδηγούσε σε μεγάλες υπερβάσεις. 

Η ρύθμιση είναι οριζόντια και κλιμακωτή. Στις περιοχές με συντελεστή δόμησης έως 0,8 το επιπλέον ύψος κτηρίου θα είναι έως 2 μέτρα. Στις περιοχές με συντελεστή δόμησης από 0,8 έως 1,6 το πρόσθετο ύψος του κτηρίου θα φτάνει έως 2,5 μέτρα και στις περιοχές με συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο από 1,6 το το πρόσθετο ύψος θα είναι έως 3 μέτρα.