Τη διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προβλέπει απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, που ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία.

Συγκεκριμένα η απόφαση επιβάλλει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να πραγματοποιούν τις μεταφορές χρημάτων άμεσα, σε 10 δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από την ημέρα ή την ώρα που δίνεται η εντολή, χωρίς μάλιστα επιπλέον κόστος για τους πελάτες. Ο πληρωτής θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται στο ίδιο διάστημα για το αν τα μεταφερόμενα χρηματικά ποσά έχουν τεθεί στη διάθεση του δικαιούχου. Τονίζεται ότι οι πελάτες θα μπορούν να ορίζουν μέγιστο όριο για άμεσες πληρωμές.

Σκοπός της απόφασης είναι να διασφαλίσει ότι οι πελάτες δεν θα χρειάζεται πλέον να περιμένουν για την είσοδο των χρημάτων τους στους λογαριασμούς τους και να ενισχυθεί η ασφάλεια των τραπεζικών πληρωμών. Οι νέοι κανόνες επιβάλλουν στις τράπεζες και άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να διασφαλίζουν την άμεση και οικονομικά προσιτή εκτέλεση των μεταφορών χρημάτων, χωρίς έξτρα χρέωση. Το κείμενο ανανεώνει τους κανόνες για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) και επικαιροποιεί τη διαδικασία για την ενίσχυση της ασφάλειας και τηw διαφάνειας των πληρωμών.

Oι παροχείς υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της απάτης.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 12 μήνες για να εφαρμόσουν τον κανονισμό. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν ενταχθεί στην ευρωζώνη θα πρέπει να εφαρμόσουν τους κανόνες για λογαριασμούς που προσφέρουν ήδη συνήθεις συναλλαγές σε ευρώ, μετά από μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο. Θα υπάρξει ειδική παρέκκλιση από την πραγματοποίηση πληρωμών εντός δέκα δευτερολέπτων για τέτοιους λογαριασμούς όταν η εντολή δίνεται εκτός εργάσιμων ωρών, δεδομένων των πιθανών ανησυχιών σχετικά με την πρόσβαση σε συναλλαγματική ρευστότητα.

Η συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών της ΕΕ εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο με 599 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 35 αποχές.