Ο συρφετός και οι ευθύνες

φωτογραφία αρθρογράφου
Αλέξανδρος Παπασταθόπουλος