Την Κύπρο επισκέφθηκε ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέχεια της διαδικασίας ψήφισης από την Βουλή, την προηγούμενη εβδομάδα, της συνεργασίας με το υπουργείο Παιδείας της Μεγαλονήσου κυρίως για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο κ. Πιερρακάκης συζήτησε με την ομόλογό της Κυπριακής Δημοκρατίας του Αθηνά Μιχαηλίδου για την μεταξύ των δύο φορέων συνεργασία και υπέγραψαν το πρόγραμμα Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας, που περιλαμβάνει όλες τις βαθυμίδες της εκπαίδευσης, αλλά και την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη:

«Με την ομόλογό μου Athena Michaelidou υπογράψαμε το Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδας & Κύπρου στον τομέα της Παιδείας για την περίοδο 2023–2027. Το Πρόγραμμα αντανακλά τους ακατάλυτους δεσμούς των δύο χωρών και θεμελιώνει ακόμα πιο στέρεα τη συνεργασία μας σε εκπαιδευτικά θέματα.

»Συμφωνήσαμε μεταξύ άλλων στη συστηματική συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και τη δια βίου μάθηση, την ανταλλαγή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

»Περαιτέρω, προωθούμε τις ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων, μαθητών και εκπαιδευτικών, τη συμπαραγωγή διδακτικού υλικού και τη διαμόρφωση ακόμα πιο συγκλίνουσας πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των διεθνών οργανισμών».